POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În lumina dispozitiilor legale instituite de legislatia europeana si nationala societatea pe care o reprezentam se angajează să vă protejeze datele personale atunci când prelucrăm aceste date, raportat la obliectul nostru principal de activitate. Înainte de a ne trimite datele dumneavoastră personale, vă încurajăm să citiți această politică de confidentialitate termenii si conditiile pe care le cuprinde; acest document vă va oferi informații cu privire la modul în care societatea noastra procesează datele personale ca parte a procesului de furnizare a serviciilor noastre.

Ce date personale colectăm si cum procesăm datele dumneavoastră personale?

Societatea STAR STONE S.A. cu sediul social in Sat Nojorid, Comuna Nojorid, Nr. 570, Județ Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bihor cu numarul J05/570/2012, CUI 30064286, este un agent economic avand ca principal obiect de activitate CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii. Entitatea pe care ați contactat-o este operatorul de date cu privire la datele personale primite și procesate în legatură cu dumneavoastră, ca parte a îndeplinirii activitatilor prestate de societatea comerciala către/in favoarea dumneavoastră sau in legatura cu relatiile izvorate din orice acord comercial sau necomercial, intelegere sau orice alt raport juridic existent intre parti.

Când contactați Societatea STAR STONE SA, vom procesa informațiile dumneavoastra, inclusiv datele personale pe care ni le-ați dezvăluit sau detaliile privind expedierea, cum ar fi numele, prenumele, numărul de telefon, adresa poștală sau adresa de e-mail sau alte informatii in legatura cu documentele specifice intocmite de unitătile farmaceutice. Vă recomandăm să nu dezvăluți date personale sensibile, decat cele necesare desfasurarii raporturilor juridice existente intre parti, cum ar fi date care dezvăluie originea rasială sau etnică, religia, apartenența la sindicate, orientarea sexuală, starea de sănătate etc.

Societatea STAR STONE SA poate, de asemenea, să primească date personale referitoare la dumneavoastră de la alți operatori de date în scopul indeplinirii obligatiilor legale sau pentru indeplinirea obiectivelor stabilite de parti in baza raporturilor juridice existente intre ele precum si in scopul, prestarii, furnizării sau asistenței realizate de catre Societatea STAR STONE SA prin intermediul activitatilor desfasurate conform obiectelor de activitate in favoarea dumneavoastră sau solicitări către sau de la dumneavoastră ca beneficiar final al unei anumite activităti sau prestatii in legatura si in concordanta cu activitatea societatii comerciale pe care o reprezentam.

Societatea STAR STONE SA vă va prelucra datele personale în conformitate cu legislația europeana si nationala în vigoare la momentul prelucrarii datelor dumneavoastra. Prelucrarea datelor se face in raport de normele legale in vigoare la momentul prelucrarii. Rețineți că datele cu caracter personal pot fi prelucrate în baza unui temei juridic diferit, cum ar fi consimțământul, contractul, obligația legală, protejarea și urmărirea intereselor legitime, etc. Interesul legitim ar putea fi în scopuri legate de activitatea specifică de comert dar si pentru activitati specifice activitatii societatii comericale și in scopuri de promovare si marketing.

În cazul în care, în circumstanțe excepționale, furnizați către societatea STAR STONE SA date cu caracter personal clasificate ca date personale sensibile sau date cu caracter personal, societatea STAR STONE SA urmeaza a fi obligată să proceseze aceste date cu caracter personal sensibile, numai în conformitate cu legislația nationala si europeana aplicabilă si in vigoare la momentul prelucrarii, pentru care este necesar mai întâi acordul dumneavoastră expres.

De ce colectăm si procesăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate in baza raporturilor juridice dintre parti dar în primul rând pentru a îndeplini parteneriatul dumneavoastra cu societatea STAR STONE SA sau cu furnizorul de prestatii, pentru a lua măsuri pentru a vă rezolva solicitările dumneavoastră (de exemplu, atunci când completați un formular de cerere/contract/accord comercial, ca parte a unei înregistrări sau a unui sondaj sau ca parte a unei solicitari adresata societatii pentru furnizarea de produse farmaceutice) sau prin lege, sau după cum se poate impune de legile aplicabile, inclusiv legile aplicabile privind protecția datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către societatea STAR STONE SA în următoarele scopuri:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina societatii STAR STONE SA în contextul procesarii solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul cererilor formulate expres de catre dumneavoastra fie direct sau imputernicit legal fie prin orice alte mijloace de comunicare acceptate, prin intermediul contului dvs. sau paginii de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente comenzii dvs. pe pagina de internet a Societatii STAR STONE SA;
 • pentru desfășurarea raporturilor juridice dintre parti sau in baza relației contractuale dintre societatea noastra și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării obligatiilor asumate fata de dumneavoastra, pentru onorarea comezilor de vanzare, a contractului prestari servicii sau de vanzare - cumparare, facturării și distribuirii produselor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al societatii noastre, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
 • pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele comercializate de agentul economic STAR STONE SA sau ale partenerilor/ afiliatilor (e.g. oferte de produse) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale societatii noastre sau ale partenerilor/ afiliaților noua, inclusiv prin transmiterea de către noi a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop;
 • in scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate.
 • în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile societatii STAR STONE SA;
 • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Prin exprimarea consimtământului dumneavoastră, la momentul bifării căsuței corespunzătoare din Termenii si conditiile site-ului, sunteți de acord ca agentul economic – operator de date STAR STONE SA să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră conform raportului juridic existent intre parti si in baza acordurilor comerciale incheiate cu dumneavoastra, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la obiectul de activitate, produsele/serviciile care sunt oferite de STAR STONE SA.;

 • în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile societatii STAR STONE SA,
 • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 • obligațiile legale care incumbă în sarcina societatii STAR STONE SA ca urmare a operaţiunilor prin intermediul paginii de internet;
 • încheierea, respectiv executarea comenzilor lansate sau pentru ducerea la indeplinire a contractului de vanzare – cumparare incheiat cu societatea STAR STONE SA,
 • interesul legitim al societatii STAR STONE SA de a-și promova serviciile;
 • consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ati exprimat consimtământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveti dreptul de a vă retrage consimtământul în orice moment.

Pentru cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile menționate  mai sus și in conformitate cu legislația în vigoare, mai ales dacă ati emis comenzi catre societatea STAR STONE SA sau ați încheiat un contract cu societatea STAR STONE SA sau STAR STONE SA a primit date personale despre dumneavoastră de la clienții cu care ați / au încheiat un contract.

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară si suficienta atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale. Trebuie avut in vedere ca o serie de date cu caracter personal sunt stocate in vederea respectarii normelor in vigoare referitoare la tipul de document sau din specificul activitatii din care rezulta aceste date.

Cu cine împărtăsim datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale (notiune asa cum este ea definita si precizata de catre normele legale in vigoare) pot fi partajate cu anumiți furnizori de servicii sau agenți și furnizori de servicii motivat de specificul activitatii comerciale desfasurate de persoana juridica operatoare de date.

Orice furnizor terț utilizat/contractat de societatea STAR STONE SA va fi obligat să vă proceseze datele dumneavoastră personale numai în conformitate cu instrucțiunile emise de STAR STONE SA și să păstreze o siguranță rezonabilă a datelor dumeavoastră personale.

De asemenea, societatea STAR STONE SA poate să transmită datele dumneavoastră personale către parteneri legali sau furnizori terți, cum ar fi alti prestatori cu acelasi domeniu de activitate ca si societatea comerciala operatoare, pentru a vă oferi Serviciile specifice desfasurate de catre persoana juridica STAR STONE SA.

În anumite circumstanțe și în conformitate cu legislația in materie in vigoare, societatea comerciala ar putea fi in situatia sau obligata la comunicarea sau divulgarea datelor către autorități sau institutii ale statului, raportat la specificul activitatii acestor institutii. Putem, de asemenea, dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale.

În cazul unei reorganizări sau al unei vânzări totale sau parțiale a societatii STAR STONE SA., divulgarea, dacă este cazul, va avea loc în conformitate cu legislația aplicabilă periodic, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră personale pot fi comunicate altor companii in grupul din care face parte societatea STAR STONE SA., dacă este cazul. Astfel de companii din grup includ companii situate în tări din afara UE/SEE care nu pot asigura același nivel de protecție a datelor ca și țările din UE/SEE.

Înainte de transferul datelor dumneavoastră personale către alte companii din grupul STAR STONE SA sau către terțe părți situate în afara UE/SEE, entitatea relevantă a societatii STAR STONE SA încheie un acord de transfer cu acest beneficiar pe baza clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor în legătură cu astfel de transferuri în afara UE/SEE.

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, STAR STONE SA poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi legali sau contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama STAR STONE SA ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către societatea STAR STONE SA cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către societatea STAR STONE SA;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către societatea STAR STONE SA împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai societatii comerciale operatoare de date cu caracter personal ;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Cum vă protejăm drepturile?

Orice consimțământ pe care ni l-ați furnizat în timpul procesului poate fi retras în orice moment printr-un mesaj (a se vedea detaliile de contact de mai jos).

De asemenea, aveți drept de acces la datele personale procesate în legătură cu dumneavoastră, sub rezerva anumitor excepții legale. În plus, puteți contesta colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dumnavoastră personale. În plus, aveți dreptul să solicitați ca orice prelucrare să fie societatea STAR STONE SA face tot posibilul pentru a proteja datele cu caracter personal ale partenerilor săi.

Având în vedere introducerea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) începând cu 25 mai 2018, vă asigurăm că societatea STAR STONE SA va respecta cu strictețe toate regulile si normele legale interne si europene nou introduse iar datele confidențiale comunicate catre subscrisa vor fi procesate, prelucrate sau transmise in vederea si pentru procesarea datelor cu caracter personal in concordanta cu normele legale in vigoare si poentru indeplinirea obiectivelor si obligatiilor reciproce, activitate pe care o puteți consulta oricând doriți si despre care puteti obtine informatii in conditiile legii si a prezentei informari referitoare la politica de confidentialitate.

Societatea STAR STONE SA va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare si suficiente în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Atunci când contactați societatea STAR STONE SA., are loc un schimb de informații. Printre acestea, se pot afla și date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, numere de telefon, adrese de e-mail, detalii de transport – adrese de colectare sau livrare, date de orice tip dar cu caracter personal furnizate de dumneavoastra.

Societatea STAR STONE SA dorește să proceseze în continuare datele personale furnizate pentru a vă transmite informații legate de oferte de preț, stadiul unui transport, facturare sau orice alte informații necesare bunului mers al parteneriatului dintre dumneavoastra si compania noastre.

Pentru aceasta avem nevoie de acordul dumneavoastră clar, în scris, pentru a putea folosi în continuare datele amintite mai sus.

În acest sens, vă rugăm să ne trimiteți optiunea dumneavoastră competând formularul de mai jos.

Prin prezenta, confirm că SUNT de acord ca societatea STAR STONE SA să folosească datele mele personale (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, detalii de transport – adrese de colectare sau livrare) pentru a îndeplini parteneriatul încheiat între companiile noastre.

sau

Prin prezenta, confirm că NU SUNT de acord ca societatea STAR STONE SA să folosească datele mele personale (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, detalii de transport – adrese de colectare sau livrare) pentru a îndeplini parteneriatul încheiat între companiile noastre.

Societatea STAR STONE SA garanteaza ca datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi corectate, dacă este necesar sau se solicta expres, vor fi șterse în anumite circumstanțe ci cu respectarea dispozitiilor legale in materia protective datelor cu character personal instituite de normele legale europene si nationale.

Pe cine trebuie să contactati?

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră sau dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta la:

 • e-mail: gdpr@starstone.ro
 • sediul nostru: 417345 – Nojorid nr. 570, Oradea, Jud. Bihor, Romania

Reclamatii

Dacă doriți să depuneți o reclamație legată de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta prin e-mail, telefon sau scrisoare, după cum este indicat mai sus. De asemenea, puteți depune o reclamație la agenția/autoritatea de supraveghere locală pentru protecția datelor.