Răsplătim încrederea dvs. cu o garanție de 5 ani!

Satisfacția clienților noștri reprezintă unitatea de măsură principală a succesului companiei STAR STONE.

iso

Certificari ISO

ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Din dorinţa de a oferi partenerilor şi clienţilor nostri produse şi servicii de calitate, din data de 11 Mai 2016 STAR STONE are implementat si certificat sistemul de management al calităţii conform cerintelor standardului ISO 9001:2015 prin certificatul cu nr. 01 100 1334837.

Și conform standardului ISO 14001:2015 prin certificatul cu nr. 01 104 1334837, a sistemului de management al mediului, certificate valabile până in 2018-09-14 pentru "Productie de dale si elemente de placaj din beton”. Certificarea a fost executată de organismul de certificare TUV Rheinland Cert GmbH.

despre-noi-linia-productie-star-stone

Investim in viitorul companiei noastre

Suntem dedicati satisfacerii clientilor nostri de accea investim permanent in personal si tehnologie.

Intr-o economie ce functioneaza in conditiile impuse de piata unica europeana, calitatea produselor si a serviciilor este primul criteriu de selectie pe care clientii il vor avea in vedere. Nu poti deveni competitiv si credibil pe piata, daca firma si serviciile pe care le oferi nu au garantia calitatii.

Certificarea sistemului de management al calitatii la STAR STONE inseamna atingerea unui standard de calitate pe care vom continua sa il imbunatatim, in beneficiul clientilor nostri. Beneficiile implementarii unui astfel de sistem sunt câştigarea încrederii şi satisfacţiei clientilor, precum şi transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale organizaţiei.

Informații despre garanție

S.C STAR STONE S.A asigură garanție de 5 ani tuturor produselor fabricate de acesta, de la data achiziționării, cu condiția ca beneficiarul să respecte prescripțiile de manipulare, transport și depozitare recomandate de producător. De asemenea, trebuie respectate recomandările referitoare la montajul dalelor de pavaj, la montajul pietrei decorative, la montajul cărămizii aparente și montajul accesoriilor.

Înainte și după montaj la dalele și produsele din material compozit poate să apară fenomenul de eflorescență (pete albicioase sau mai deschise la culoare pe suprafața produselor).

Eflorescența = Pată sau depozit cristalin de săruri alcalino-pământoase care apare pe suprafața exterioară a construcțiilor de beton sau de zidărie, depozit de săruri care apare la suprafața unor roci apărute în urma reacției chimice a cimentului nehidratat în prezența apei și a dioxidului de carbon, care duce la apariția vizibilă a carbonatului de calciu. După o perioadă aproximativă de 1 - 2 ani fenomenul de eflorescență dispare. Nu sunt excluse diferențele de culoare, motivul fiind variațiile de culoare ale agregatelor folosite la procesul de producție, nisip, ciment, pietriș etc. Recomandăm folosirea pavajului din loturi diferite și din paleți diferiți pentru obținerea unei mai bune uniformizări a suprafeței pavate.

Eflorescențele și diferențele de culoare nu reprezintă deficiențe de calitate întrucât nu sunt influențate în nici un fel performanțele produsului și nu fac obiectul garanției.

Termenii acordării garanției:

Termenul de garanție începe de la data vânzării produselor și se prelungește cu timpul scurs de la data în care cumpărătorul a reclamat un defect, până la remedierea acestuia.

Durata medie de utilizare a produselor este de peste 5 ani.

Remedierea defectelor de fabricație se face prin înlocuirea produselor, numai după constatarea defectelor de către un reprezentant autorizat al firmei.

Limitarea despăgubirii: în momentul în care cumpărătorul, constată anumite vicii, în termen de maxim 48 de ore trebuie să anunțe STAR STONE; totodată va sista montajul/punerea în operă a produselor STAR STONE achiziționate, până la momentul la care un reprezentant al vânzătorului se va prezenta la fata locului în vederea constatării existenței/inexistenței viciilor reclamate; reprezentantul vânzătorului se va deplasa la fața locului în termen de maxim 48 de ore de la data primirii sesizării. Încălcarea obligației de sistare a operațiunii de montaj/punere în operă, duce în mod automat la pierderea integrală a garanției, cu efectul exonerării STAR STONE în ceea ce privește obligațiile de garanție.

Garanția nu acoperă decolorarea produselor datorată razelor solare sau decolorarea rezultată în urma reacțiilor chimice cu diferite substanțe chimice sau diverși coloranți, oxizi.

Deteriorările cum sunt: zgârieturi, rupturi, crăpături care nu sunt aduse la cunoștința vânzătorului în momentul recepției mărfii sau în maxim 48 de ore de la achiziționare, nu fac obiectul garanției.

Garanția acoperă numai defectele de fabricație ale produselor.

În cazurile în care deficiențele calitative sau cantitative se datorează Vânzătorului, acesta va înlocui produsele fără a achita costuri suplimentare cu privire la montaj și alte lucrări necesare înlocuirii produselor cu probleme.

În cazul în care se dorește de către compărător schimbarea anumitor produse sau anumitor piese, aceasta se va face integral pe costul cumpărătorului.

Pierderea dreptului la garanție:

a) nerespectarea instrucțiunilor de montaj, în sensul utilizării altor materiale de montaj și rostuire decât cele recomandate de producător (chit flexibil de exterior pentru rostuire, adeziv ultraflexibil de exterior pentru toate produsele fabricate de către STAR STONE din material compozit pe baza de ciment), lipsa sau insuficiența stratului suport pe care se montează produsele STAR STONE;

b) nerespectarea destinației produselor, cum ar fi utilizarea produselor destinate traficului pietonal, unui trafic mixt (greu și/sau pietonal), depozitarea pe suprafețele rezultate în urma montajului a unor mase grele care să depășească greutatea pentru care pavajele au fost produse;

c) montarea produselor în condiții meteo nefavorabile cum sunt: îngheț, dezgheț, ploaie, umiditate excesivă, etc;

d) încălcarea obligației de sistare a operațiunii de montaj la momentul constatării viciului, până la momentul constatării făcute de Vânzător;

e) neprezentarea în momentul reclamației a facturii originale și a prezentelor documente completate de producător/distribuitor;

f) nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de montare și instalare, transport, manipulare, evitându-se șocurile, aruncarea, etc.

g) schimbarea stării originale a produsului: păstrarea în condiții improprii, utilizarea substanțelor corozive chimice, spargere, tăiere, incendii, etc.

Odată utilizat/aplicat produsul nu se mai poate refolosi prin dezlipire și placare ulterioară.

Produsele pot suferi abateri dimensionale +- 3-5 mm, fapt care nu constituie un defect. Important!

Apariția fenomenului de Eflorescența și abaterile dimensionale de pana la +/- 3-5 mm nu sunt considerate defecte, ca atare constatarea unor astfel de situații nu atrag răspunderea vânzătorului.

S.C STAR STONE S.A nu se face răspunzătoare de orice accident/ daună produsă din cauza sau în urma nerespectării instrucțiunilor de montare – utilizare sau a utilizării altor materiale de montaj și rostuire decât cele recomandate.

INSTRUCȚIUNI DE AMBALARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE, PUNERE ÎN OPERĂ A PRODUSELOR „STAR STONE”

Calitatea produselor STAR STONE este asigurată prin respectarea următoarelor conditii de ambalare, transport, manipulare, depozitare și montaj/punere în operă a acestora.

MOD DE AMBALARE ȘI TRANSPORT

  • Produsele sunt livrate așezate ordonat, pe paleți de lemn (1000mm x 1180mm), protejate prin legare cu bandă din polietilenă și înfoliere completă cu folie de polietilenă specială.
  • Eticheta lipită pe paleti contine marcajul CE aplicat în baza standardului de produs armonizat SR EN 771-1, numărul Declarației de Performanță a produsului și toate informatiile necesare conform Regulamentului 305/2011 privind comercializarea produselor pentru construcții.
  • Este interzisă încărcarea, transportarea și descărcarea produselor Starstone în vrac sau prin alte metode și conditii decât paletizat ordonat, înfoliat și legat conform descrierilor prezentei fișe.
  • Este interzisă depozitarea pe palet altor mărfuri, inclusiv același tip de marfă sau suprapunerea paleților.
  • Produsele STAR STONE paletizate sunt livrate prin mijloc de transport auto, în conditiile respectării sarcinilor și volumului maxim admis, în funcție de mijlocul de transport și a reglementărilor specifice de transport.
  • Transportatorul trebuie să asigure obligatoriu paleții cu mijloace specifice împotriva răsturnării/lovirii (centuri de siguranță, etc).
  • Este interzis transportul produselor STAR STONE cu mijloace de transport improvizate, neomologate sau în conditii ce nu corespund reglementărilor specifice. 

CONDIȚII GENERALE DE MANIPULARE, ÎNCĂRCARE / DESCĂRCARE

  • Produsele STAR STONE se vor manipula îngrijit, bucată cu bucată, pentru prevenirea fisurării, spargerii sau deteriorării lor. Manipularea se va efectua păstrându-se cu strictețe modul de așezare conform ambalării inițiale din fabricatie - așezarea pe șiruri paletizat, așezarea îngrijită în limita dimensiunilor paletului, respectarea nr. maxim
   de buc./rând etc.
  • Încărcarea/descărcarea paleților se va face exclusiv prin mijloace mecanice (motostivuitor cu furci sau alte echipamente de încărcare/descărcare paleti, omologate în acest scop).
  • Încărcarea sarcinii paletului în furcile utilajului se va face exclusiv între reperele chitucilor de lemn ai paletului, după o atentă verificare a stării acestuia. În cazul constatării unor deteriorări semnificative ale paletului suport, produsele STAR STONE vor fi descărcate manual de pe palet, reașezate pe un alt palet corespunzător și reambalate.
  • Se recomandă asigurarea unui spatiu gabaritic suficient pentru manevrele de încărcare/descărcare mecanizate, cu respectarea strictă a normelor de protecția muncii în vigoare.
  • Se recomandă să se evite manipulările repetate ale produselor, prin depozitarea directă la locul de punere în operă.
  • Este interzisă utilizarea de mijloace de manipulare, încărcare/descărcare/stocare improvizate (de ex. chingi, funii, scripeți improvizați, containere metalice, de plastic, roabe, platforme de descărcare lipsite de stabilitate).

CONDIȚII GENERALE DE DEPOZITARE

 • Produsele STAR STONE se vor depozita pe paleti din lemn (1000mm x 1180mm), fără deteriorări, asigurându-se o suprafată de reazem orizontală, stabilă și rezistentă.
 • Pentru siguranta și corectitudinea așezării produselor, respectati întocmai modul de ambalare din paletul original.
 • Produsele STAR STONE depozitate pe paleti în scopul manevrării acestora, vor fi asigurate prin înfoliere tip stretch (folie specială întinsă) și legare împotriva deplasărilor transversale și longitudinale cu bandă metalică.
 • În cazul depozitării pe mai multe rânduri pe verticală, paleții vor fi asigurați împotriva căderii / răsturnării. Nu se vor depozita pe verticală mai mult de 2 paleți.
 • Paleții cu produsele STAR STONE se vor descărca și depozita obligatoriu pe platforma orizontală, de regulă betonată, având asigurate măsuri de scurgere a apelor de ploaie sau accidentale. În cazul unor condiții de șantier ce nu permit betonarea suprafețelor de lucru, acestea vor fi obligatoriu nivelate și compactate, pentru a se asigura o platformă de
  depozitare orizontală, fără tasări, stabilă și în condiții curate (drenate de apele incidentale, fără noroi, zăpadă, gheață, etc).
 • Produsele desfăcute din ambalajul original se vor depozita pe suprafețe plane, obligatoriu pe paletul de lemn, protejate de expunerea directă la exterior (prin acoperire cu folie de plastic, în spații ferite de soare puternic, vânt, ploaie, zăpadă, protejate de înghet-dezghet, umiditate excesivă, coroziune etc).

CONDITII GENERALE DE MONTAJ/PUNERE ÎN OPERĂ

Pentru ca garanția acordată de Vânzător să opereze, cu ocazia montajului, Cumpărătorul trebuie să respecte în totalitate instrucțiunile de montaj, în funcție de tipul produsului ce urmează a fi montat și de suprafața ce urmează a fi pavată.

Nu toate pavajele sunt la fel!

La suprafata pot arata la fel dar in fond sunt diferite

La prima vedere s-ar putea sa nu realizati ca nu toate dalele pentru pavat sunt create la fel, STAR STONE este diferit. Cand vine vorba de stabilitatea culorii si de rezistenta structurala a fiecarui produs in parte, STAR STONE depaseste concurenta de fiecare data.

Produsele
STAR STONE sunt produse vibrocomprimate cu o rezistenta de pana la 3 ori mare decat cea a betonului turnat. Produsele STAR STONE au caracterisitici superioare rocilor naturale calcaroase, atat in privinta rezistentei mecanice, de uzura cat si in privinta absortiei de apa. Culoarea si textura acestor dale sunt inspirate din piatra naturala reproducand cu mare acuratete cele mai fine detalii ale acestora, astfel rezultant o suprafata unica.

De ce sa alegeti produsele STAR STONE

Tehnologii incorporate in produsele noastre

ico-star-stone-power

01. Star Stone - Power

Asigura rezistenta de neegalat a produselor noastre datorita folosiri in cadrul procesului de productie a agregatelor de cariera de cea mai buna calitate rezultant astfel produse extrem de rezistente si durabile.

ico-star-stone-protect

02. Star Stone - Protect

In cadrul procesului de productie se asigura o armare tridimensionala in toata masa produsului. Star Stone Protect elimina crapaturile si fisurile datorate tensiunilor si contractiilor, creste considerabil rezistenta la uzura si la ciclurile de inghet - dezghet.

ico-star-stone-clean

03. Star Stone - Clean

Produsele Star Stone se pastreaza curate mult mai usor, datorita faptului ca murdaria nu adera pe suprafetele acestora. Indepartarea petelor, a gumei de mestecat, sau a altor materii deja uscate devine mult mai usoara datorita faptului ca sunt impermeabilizate in masa.

ico-star-stone-reala

04. Star Stone - Real

Datorita puterii extraordinare de reproducere a texturilor reale naturale produsele STAR STONE reprezinta cea mai reala alternativa a pietrelor naturale, rezultand produse premium care redau cele mai multe si mai fine detalii dintre produsele de pe piata.