PNRR_baner

Comunicat de presă
începere implementare proiect

,,PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!’’

 SC STAR STONE SA, cu sediul în județul BIHOR, Str.Principală, Nr.570, localitatea Nojorid, telefon +4 0259 422 088, office@starstone.ro anunță lansarea proiectului cu titlul „Utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderii STAR STONE SA” având cod SMIS

STAR STONE S.A. în calitate de Beneficiar, anunță semnarea contractului de finanțare nr. 30/29.08.2023 pentru proiectul „Capacitate nouă pentru producția de energie electrica din surse regenerabile, în cadrul societății Star Stone S.A.”, cod RUE 225, proiect finanțat prin Componenta C6 – Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în România.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între data depunerii ofertei de finanțare și data procesului verbal de recepție a punerii in funcțiune a investiției. Din momentul semnării contractului de finanțare, activitățile proiectului se vor desfășura timp de 10 luni în perioada 29.08.2023 și 30.06.2024.

Obiectivul general al proiectului este instalarea unei capacități noi de producție energie din surse solare cu instalații de stocare integrate, în vederea asigurării creșterii ponderii de producţie a energiei electrice din surse regenerabile, la nivel național și european.

Obiectivele specifice al proiectului sunt:
1. Instalarea și punerea în funcțiune a unei capacități de 0,4 MW pentru generarea unei producții de curent electric din surse regenerabile solare de 484,80 MWh.
2. Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin instalarea unui sistem fotovoltaic și înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an cu 299,461 tone CO2/an, începând cu anul 1 de durabilitate al investiției.
3. Instalarea și punerea în funcțiune a unei capacități de stocare integrată care va permite stocarea energiei produse pentru o perioadă de minim 12 minute.
4. Susținerea necesarului de curent electric, pentru desfășurarea activităților proprii, prin consumul a aproximativ 56% din producția de curent electric din sistemul fotovoltaic (pe parcursul unui an) si comercializarea surplusului energetic la nivel național.

Proiectul este gestionat de Ministerul Energiei, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 6. Energie.

Valoarea totală a proiectului este de 2.462.127,62 lei cu TVA din care 2.069.014,81 lei fără TVA, respectiv: 1.870.762,81 lei fără TVA valoare totală eligibilă, din care: 721.553,22 lei fără TVA valoare maximă eligibilă nerambursabilă și 1.149.209,59 lei fără TVA valoare eligibilă a cheltuielilor ce se acoperă din contribuția proprie a beneficiarului. Valoarea neeligibilă a cheltuielilor care se acoperă din contribuția proprie a beneficiarului este de 198.252,00 lei, iar valoarea TVA-ului este de 393.112,81 lei.

Persoană de contact: IOVAN Sanda – Responsabil financiar
E-mail: proiect.starstone@gmail.com
fotovoltaice@starstone.ro

pnrr - STAR STONE - comunicat presa_2

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE”

pnrr